Love og regler

Nedenstående ses link på bekendgørelser inden for fyringsolie- og dieseltanke, håndtering af brandfarlige væsker samt installationsvejledningen fra Dansk Energi Brancheforeningen på stål og plasttanke, samt jordtanke. Du vil her på denne side kunne blive opdateret, når der bliver foretaget lovmæssige ændringer eller andre tiltag inden for branchen.


Kedelmærkning

For at nedsætte energiforbruget og sænke CO2-udledningen har vi i Danmark lovpligtige energimålinger og energisyn af oliefyrede kedelanlæg i Danmark. Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger. Der gælder følgende:

  • Alle oliefyrede kedelanlæg skal have foretaget en energimåling årligt
  • Alle varmeanlæg med ineffektive oliekedler skal have foretaget et energisyn

Læs mere

Fyns Oliefyrsservice - Tel. 40 18 26 90 - jj@fyns-olie.dk

Made by Lasse Melbye